NAŠE VINOHRADY

Naše vinice leží v několika různých viničních tratích na území tří katastrů.

Většinou se jedná o výsadbu starou několik desítek let, kde hrozny díky stáří révových hlav získávají z půdy to nejlepší. U nové výsadby přispůsobujeme vysazovanou odrůdu dané lokalitě, přičemž zohledňujeme například náklon stanoviště, vzdušné proudění nebo druh podnože/klonu, případně jejich kombinace.


O vinohrady se staráme s péčí dobrého hospodáře, a to hlavně s ohledem na dlouhodobou udržitelnost tohoto ekosystému. Půda je pravidělně obohacována o přírodní hnojení. Do meziřadí tedy vysazujeme druhově bohatou směs bylin, díky které zvyšujeme přirozenou odolnost keřů vůči stresu. Jednou za čas na podzim rovněž vyséváme ozimnou směs žita a vikve, abychom poté do půdy mohli zapravit zelené hnojení, které obsahuje velké množství dusíku.

Rok 2020 byl pro nás a naše vinařství rokem zlomovým. Osvobodili jsme se od konvenčního způsobu ochrany vinic a přešli na způsob biodynamický. Učíme se míchat vlastní bylinné preparáty, nasloucháme půdě a vytváříme vhodné prostředí pro živé organismy ve vinici. Zelené práce provádíme pouze ručně jakožto i sběr samotný. Tyto postupy jdou ruku v ruce s následující plánovanou BIO certifikací. Nyní se nacházíme v tzv. přechodném období, které trvá 3 roky. Od roku 2021 jsme členy sdružení DEMETER Česko a Slovensko. Velkým snem a přáním do budoucnosti je certifikace DEMETER.

Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v přibližně padesáti zemích světa. Tento certifikát je udělován po splnění dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství (každá země má vlastní národní standard) a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami.

Biodynamické zemědělství představuje alternativní způsob hospodaření v zemědělství, popsaný rakouským zakladatel antroposofie, filosofem, pedagogem a esoterikem Rudolfem Steinerem. Nejen on si začal všímat, že potraviny, s nimiž se denně setkává, mají naprosto odlišnou chuť od stejných potravin z dětství. Správně usoudil, že za změnu chuti a kvality může drancující způsob zemědělství, používání dusíkatých hnojiv a masový rozvoj produkce potravin.

KRAVÍ HORA - MINÁŘE

Rok výsadby: 1979 a 2018

Vedení: střední

Půda: hlinito - písčitá

Expozice: JV

VESELÝ

Vinohrad vyklučen - nasazeno zelené hnojení

Půda: písčitá

Expozice: J

ČTVRTĚ

Rok výsadby: 1972

Vedení: střední

Půda: hlinitá

Expozice: JZ

IŠPERKY

Rok výsadby: 1990

Vedení: střední

Půda: hlinitá

Expozice: JV-JZ


Ukázka toho co se děje v našich vinohradech během sezóny.....