Dotace

Název projektů: NÁKUP POSTŘIKOVAČE DO VINICE a NÁKUP VINAŘSKÉ TECHNOLOGIE KE ZPRACOVÁNÍ HROZNŮ A VÍNA

Název MAS: MAS Hustopečsko, z. s.

Popis projektu:
V rámci projektu byl pořízen postřikovač do vinice a technologie pro zpracování hroznů a výrobu vína.